Wegens overgrote belangstelling is er een tijdelijk stop in de aanname van nieuwe cliënten

Wegens overgrote belangstelling is er een tijdelijk stop in de aanname van nieuwe cliënten

“Een lichaam dat vrij van spanning is, functioneert optimaal en is energiek”

Privacy

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende BSR practitioner, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door het WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekening over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van de ouder(s) of voogd.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik onder meer:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als behandelende BSR practitioner heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ik verwerk persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres


Waarom ik gegevens nodig heb

Het verwerken van uw persoonsgegevens wordt gebruikt voor de volgende doelen:

 • Om u in het klantenbestand op te kunnen nemen;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten;
 • Voor het doorgeven van belangrijke informatie, zoals o.a. een adreswijziging van de praktijk;
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid van de behandelend therapeut;
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.


Wie heeft toegang tot uw gegevens

Dianne van Ree van Body Stress Release Waalsprong heeft toegang tot de gegevens in uw dossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. Met bedrijven die in opdracht van Body Stress Release Waalsprong gegevens verwerken, wordt er een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens bewaren, inzien, wijzigen, doorsturen of ophalen

De gegevens in het cliënten dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien en/ of te wijzigen en het medische dossier te laten verwijderen, door te laten sturen naar een andere behandelaar of op te halen. Indien een cliënt het medisch dossier wenst te laten verwijderen, door te laten sturen of op te halen dient hiervoor een schriftelijk verzoek te worden ingediend.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden het IP-adres en de systeeminformatie van je apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kun je de cookieverklaring raadplegen. 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • Uw geboortedatum;
 • De datum van behandeling;
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘natuurgeneeskundig consult’;
 • De kosten van het consult.

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Door verder te gaan binnen onze site, accepteer je automatisch ons cookiebeleid.