Wat is body stress?

Body Stress = lichaamsspanning, Release = vrijmaken/loslaten

Stress is in principe positief
Ieder mens heeft elke dag te maken met verschillende vormen van stress en spanning. Dit is op zich geen probleem, want stress is tot op zekere hoogte goed voor ons. Het lichaam verwerkt stress en spanning op een natuurlijke manier en het houdt ons alert en actief.

Maar… teveel stress zet zich vast in het lichaam
Wanneer de stress teveel wordt of te lang aanhoudt, raakt het lichaam overbelast en wordt er spanning vastgezet door de spieren. Dit noemen we body stress.

Pijn is een signaal dat aangeeft dat je beter kunt afremmen
Uit zelfbescherming tegen een te grote hoeveelheid spanning ‘wapent’ het lichaam zich automatisch tegen meer belasting. Het lichaam wil rust en beperkt je in je bewegingsvrijheid. Dit uit zich vaak in stijfheid, pijn, vermoeidheid, gevoelloosheid, lusteloosheid of andere klachten.

Oorzaken van Body stress:

  • Lichamelijke overbelasting.
    Dit kan acuut ontstaan door een (verkeers)ongeluk, een ernstige val of het verkeerd tillen van een zwaar voorwerp. Ook kan het langzaam worden opgebouwd door een onjuiste houding, een belastende sport en zwaar lichamelijk of repeterend werk. Verder kan een langdurig ziektebed of zwangerschap fysieke overbelasting veroorzaken.
  • Emotionele overbelasting.
    Dit kan ontstaan bij heftige emoties zoals boosheid, verlies van een dierbare of shock. Over langere tijd opgebouwde spanningen zoals financiële zorgen, depressie, strubbelingen op het werk of verstoorde relaties kunnen ook bijdragen aan het ontstaan van body stress.
  •  Chemische overbelasting.
    Dit wordt bij overgevoeligheid veroorzaakt door het innemen, inademen of het via de huid opnemen van schadelijke stoffen. Denk hierbij aan kleurstoffen, medicijnen, schoonmaakmiddelen, verf, crèmes of cosmetica.

De gevolgen van Body Stress