Aantal behandelingen

De noodzaak voor vervolg behandelingen en de frequentie daarvan zijn per persoon verschillend.
Dit is onder andere afhankelijk van:

• hoe de klacht is ontstaan;
• de duur van de aanwezigheid van de klacht;
• de ernst en hevigheid van de situatie;
• de snelheid waarmee de spanning loslaat;
• de huidige leef- en werkomstandigheden.